Úvod › P@wouk

P@wouk

Informační systém P@wouk je internetový/intranetový webový databázový informační a administrační systém, který představuje komplexní nástroj pro správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (SU OPF).

Okolnosti vzniku informačního systému P@wouk

Provoz studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF vždy vyžadoval dvě skupiny administrátorských činností - samotná správa sítě (zajištění funkčnosti jednotlivých síťových prvků, jejich monitoring a odstraňování případných závad) a administrativní záležitosti (evidence uživatelů a jejich zařízení, evidence plateb za připojení a další služby, omezování přístupu uživatelů do sítě v souvislosti s těmito úhradami apod.). U první skupiny nebyl zejména z počátku problém vystačit se standardními nástroji, které byli součástí některé z distribucí operačního systému Linux a druhou skupinu v době, kdy se k síti připojovalo několik desítek uživatelů, s trochou nadsázky zastoupila spolehlivě tužka, papír a hlava.

Jak se však v průběhu času zvyšoval objem takto evidovaných dat, rozšiřovalo se portfolio nabízených služeb a počet uživatelů každé sítě se začal počítač na stovky, bylo nutné mít pro efektivní správu a odstraňování poruch v síti kdykoliv přístup k aktuálním a detailním informacím o jednotlivých uživatelích sítě, připojených zařízení, ale také k údajům o pohledávkách a platbách za jednotlivé poskytované služby. Navíc bylo nezbytné vzájemně provázat administrativní činnosti se samotnou správou a maximálně je zautomatizovat. Proto jsem v roce 2004 začal s vývojem webové aplikace, která měla všechny činnosti - od registrace nového uživatele, přes evidenci plateb, až po ukončení připojení - spojit do jednoho rozhraní a maximálně zjednodušit. Původně byla vyvíjena pouze pro použití na koleji Kosmos, pozdější verze však brzy našly uplatnění i v dalších kolejních sítích SU OPF. V současné době je vyvíjena již sedmá verze pod označením P@wouk 2012, která vychází z mnohaletých zkušeností z praktického provozu tohoto systému.

Studentské počítačové sítě na SU OPF

Na vysokoškolských kolejích SU OPF vznikaly od roku 2001 postupně dvě studentské počítačové sítě, které si budovali sami studenti. Od samého počátku byly podsítěmi fakultní počítačové sítě OPFNET, která je připojena k Síti národního výzkumu a vzdělání CESNET2 a prostřednictvím ní také do sítě internet. Studenti mohou tedy jejich prostřednictvím využívat nejen všechny služby fakultní sítě, ale také internetu. Na vysokoškolské koleji Vyhlídka byla od roku 2001 budována síť pod názvem Z@vináč, na koleji Kosmos od roku 2003 síť pod názvem KOSMOS – síť.

Tyto sítě, které původně vznikly díky několika fandům, se v průběhu dalších období dále rozrůstaly, rozšiřovaly spektrum poskytovaných služeb a posilovaly konektivitu do fakultní sítě. V současné době pokrývají celé areály vysokoškolských kolejí a čítají několik stovek připojených zařízení a uživatelů využívajících jejich služby. Více informací o vzniku a prvních letech provozu naleznete v samostatném článku KOSMOS - síť.

Od verze 1.x k P@woukovi

První verze informačního systému byla spuštěna již v září 2004 pod označením verze 1.x. Oproti aktuální verzi disponovala jenom několika základními funkcemi, přesto plně vyhovovala tehdejším požadavkům na správu sítě. Využívána byla pouze v rámci studentské sítě na koleji Kosmos. Na základě nových provozních požadavků a zkušeností z provozu, vznikla postupně v lednu 2005 inovovaná verze informačního systému 2.x, která obsahovala nové funkce a byla podstatně propracovanější. Verze 3.x, která byla vydána v říjnu 2005, byla poprvé využívána také při správě studentské počítačové sítě na koleji Vyhlídka.  Na tuto skutečnost reagovala nová verze vydaná v říjnu 2006, která nesla v označení číslo čtyři. Tato byla již od samého začátku navrhována tak, aby po příslušných úpravách mohla být nasazena i pro správu dalších studentských počítačových sítí. Jednalo se o komplexní úpravu, kdy se dá konstatovat, že byl v podstatě celý systém přepracován, včetně datové základny a grafické podoby. Proto se tato verze označuje jako „informačním systému druhé generace“. Na základě zkušeností z provozu byl systém nadále upravován a již v lednu 2007 byla vydána vylepšená verze 5.x.

V říjnu 2007 byla vydána v pořadí šestá verze informačního systému, která kromě číselného označení verze 6.x nesla také nově název P@wouk. Vychází z verzí 4.x/5.x. Zásadní novinkou je podpora správy více sítí v rámci jedné instalace systému a podpora virtuálních podsítí v rámci sítě.

Dva roky od vydání verze 6.x byla v říjnu 2009 představena zcela nová verze pod označením 7.x a názvem P@wouk 2010, která by měla představovat “třetí generaci informačního systému”. Jedná se opět o kompletně přepracovanou verzi, která obsahuje celou řadu nových funkcí a měla by zúročit zkušenosti získané z reálného provozu předchozích verzí. Důraz je u ní kladen také na její případné možné využití i jinde než na kolejích SU OPF. Vývoj této verze, která byla později přejmenována na P@wouk 2011/2012, nadále probíhá.

Součásti (moduly) a funkce jednotlivých rozhraní se v jednotlivých verzích aplikace měnily. Blíže popsány jsou v článku Historie projektu.