Úvod › P@wouk › P@wouk - prostředí aplikace

P@wouk - prostředí aplikace

přihlašovací dialog
přihlašovací dialog
přehled uživatelů
přehled uživatelů
detail uživatele - registrace
detail uživatele - registrace
detail uživatele - kontakty
detail uživatele - kontakty
detail uživatele - přípojka
detail uživatele - přípojka
detail uživatele - poplatky
detail uživatele - poplatky
detail uživatele - síťový tisk
detail uživatele - síťový tisk
detail uživatele - platby
detail uživatele - platby
detail uživatele - zapůjčený majetek
detail uživatele - zapůjčený majetek
detail uživatele - heslo
detail uživatele - heslo
přehled zařízení
přehled zařízení
detail zařízení - registrační údaje
detail zařízení - registrační údaje
detail zařízení - adresace
detail zařízení - adresace
detail zařízení - informace
detail zařízení - informace
přehled uživatelů ke schválení
přehled uživatelů ke schválení
export uživatelů
export uživatelů
export zařízení
export zařízení
e-mail - nová zpráva
e-mail - nová zpráva
doručená pošta
doručená pošta
odeslaná pošta
odeslaná pošta
hromadný e-mail uživatelům
hromadný e-mail uživatelům
hromadný e-mail správcům
hromadný e-mail správcům
příjem poplatku 1
příjem poplatku 1
příjem poplatku 2
příjem poplatku 2
přehled poplatků za připojení
přehled poplatků za připojení
nezpoplatnění uživatelé
nezpoplatnění uživatelé
nezpoplatnění uživatelé v období
nezpoplatnění uživatelé v období
moje pokladna
moje pokladna
pokladny správců
pokladny správců
hlavní pokladna
hlavní pokladna
přehled odvedených poplatků
přehled odvedených poplatků
přehled přijatých poplatků podle správců
přehled přijatých poplatků podle správců
tisková sestava - odvod poplatků
tisková sestava - odvod poplatků
export poplatků
export poplatků
nastavení splatného poplatku
nastavení splatného poplatku
export uživatelů pro Radius server
export uživatelů pro Radius server
přehled vyúčtování tisku
přehled vyúčtování tisku
detail vyúčtování tisku
detail vyúčtování tisku
přehled tiskových dluhů
přehled tiskových dluhů
přehled uživatelů do SafeQ
přehled uživatelů do SafeQ
import vyúčtování ze SafeQ
import vyúčtování ze SafeQ
odeslání vyúčtování tisku
odeslání vyúčtování tisku
export vyúčtování tisku
export vyúčtování tisku
nový požadavek technické podpory
nový požadavek technické podpory
přehled požadavků technické podpory
přehled požadavků technické podpory
detail požadavku - popis
detail požadavku - popis
detail požadavku - záznam správce
detail požadavku - záznam správce
detail požadavku - komunikace
detail požadavku - komunikace
přijaté zprávy technické podpory
přijaté zprávy technické podpory
odeslané zprávy technické podpory
odeslané zprávy technické podpory
přehled hospodaření
přehled hospodaření
přehled příjmů
přehled příjmů
přehled výdajů za materiál a služby
přehled výdajů za materiál a služby
detail výdaje
detail výdaje
přehled mzdových nákladů
přehled mzdových nákladů
detail mzdového nákladu
detail mzdového nákladu
přehled odvodů poplatků
přehled odvodů poplatků
přehled odpočtů tisku
přehled odpočtů tisku
detail majetku - identifikace
detail majetku - identifikace
detail majetku - pořízení
detail majetku - pořízení
detail majetku - umístění
detail majetku - umístění
detail majetku - vyřazení
detail majetku - vyřazení
detail majetku - zapůjčení
detail majetku - zapůjčení
přehled majetku
přehled majetku
export majetku
export majetku
detail aktuality
detail aktuality
přehled aktualit
přehled aktualit
detail článku
detail článku
přehled článků
přehled článků
přehled rychlých odkazů
přehled rychlých odkazů
detail rychlého odkazu
detail rychlého odkazu
správci systému
správci systému
detail správce - kontaktní údaje
detail správce - kontaktní údaje
detail správce - fotografie
detail správce - fotografie
detail správce - přihlašovací údaje
detail správce - přihlašovací údaje
přehled sítí
přehled sítí
detail sítě - identifikace
detail sítě - identifikace
detail sítě - univerzita, fakulta
detail sítě - univerzita, fakulta
detail sítě - e-mail
detail sítě - e-mail
detail sítě - síťový tisk
detail sítě - síťový tisk
detail sítě - heslo
detail sítě - heslo
detail sítě - majetek
detail sítě - majetek
detail sítě - registrace
detail sítě - registrace
detail sítě - podpora
detail sítě - podpora
virtuální podsítě
virtuální podsítě
detail virtuální podsítě
detail virtuální podsítě
log
log
druhy registrace
druhy registrace
detail druhu registrace - registrační údaje
detail druhu registrace - registrační údaje
detail druhu registrace - poplatky
detail druhu registrace - poplatky
detail druhu registrace - síťový tisk
detail druhu registrace - síťový tisk
konfigurace
konfigurace
ekonomické údaje
ekonomické údaje
konfigurace portálu
konfigurace portálu
záloha databáze - download
záloha databáze - download
záloha databáze - server
záloha databáze - server
záloha databáze - FTP
záloha databáze - FTP
informace o systému
informace o systému
profil - kontaktní údaje
profil - kontaktní údaje
profil - fotografie
profil - fotografie
profil - přihlašovací údaje
profil - přihlašovací údaje
profil - poznámky
profil - poznámky