Úvod › Reference › Desktopové aplikace

Desktopové aplikace

V minulých letech jsem realizoval několik menších desktopových aplikací s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio a programovacího jazyka C#.

CBR Test

CBR Test

Aplikační rozhraní pro automatické provádění a vyhodnocování standardních a cyklických CBR zkoušek dimenzačních parametrů vozovek. Aplikace představuje softwarovou část komplexního elektronického řešení vyvinutého dle požadavků zákazníka firmou VIKTORIN Computers pro počítačové ovládání a řízení zkoušek CBR.

Zákazník:
GEOSTAR, spol. s r. o., Brno – Slatina (inženýrsko-geologický průzkum pro stavby, poradenství v geotechnických oborech), Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Rok realizace: 2012

Aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Soubory ke stažení:

Konvertor vzorků pro AfiFarm

Konvertor vzorků pro AfiFarm

Aplikace slouží k převedení CSV souboru s laboratorními hodnotami vzorků do tabulátorem odděleného TXT souboru ve formátu, který je možné následně importovat do aplikace AfiFarm.

Zákazník:
FULLWOOD – CS, s. r. o., Troubsko (dojicí a chladicí technologie)

Rok realizace: 2012

Aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Soubory ke stažení:

DEP Import vzorků pro Crystal (ImportSamplesDEP)

DEP Import vzorků pro Crystal (ImportSamplesDEP)

Doplněk pro aplikaci Crystal (produkt pro komplexní řízení stáda), který slouží k importu laboratorních hodnot vzorků mléka ze souboru CSV do databáze programu Crystal. Doplněk byl úspěšně certifikován firmou Fusion Electronics B. V., Holandsko.

Zákazník:
FULLWOOD – CS, s. r. o., Troubsko (dojicí a chladicí technologie)

Rok realizace: 2011

Aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Soubory ke stažení: