Úvod › Reference › Webové aplikace

Webové aplikace

Kromě tvorby klasických webových prezentací jsem realizoval také několik internetových/intranetových webových aplikací. Jejich přehled je uveden na této stránce.

Assembly 2014

Databázová aplikace pro vytváření kusovníků a objednávek dílů na základě požadovaných souborů dílů. Součástí aplikace jsou číselníky jednotlivých dílů a souborů dílů a možnost evidence a sledování životního cyklu jednotlivých objednávek. Pro vytvořené kusovníky a objednávky je možné generovat příslušné tiskové formuláře ve formátu PDF. K dispozici jsou také nástroje pro administraci uživatelů aplikace a detailní logování. Jednotlivým uživatelům je možné nastavit různá přístupová práva.

Zákazník:
FULLWOOD – CS, s. r. o., Troubsko (dojicí a chladicí technologie)

Použité technologie:
HTML, PHP, CSS, MySQL, jQuery

Rok spuštění: 2014

Webová aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

On-line poptávkový konfigurátor plastových oken a dveří PRAMOS

Webová aplikace pro on-line kalkulace plastových oken a dveří. K dispozici je několik úrovní poptávkového formuláře dle podrobnosti zadávaných údajů - podrobná poptávka, kontaktní formulář, žádost o nezávazné zaměření. Součástí nejpodrobnějšího typu poptávky je on-line konfigurátor, který umožňuje zvolit a zadávat parametry oken, balkonových dveří, balkonových sestav, posuvných dveří nebo vchodových dveří. Mezi zadávané parametry patří rozměry a členění jednotlivých pozic, volba barevného provedení, skla a doplňků (sítě, venkovní parapety, vnitřní parapety a žaluzie). V průběhu zadávání je kontrolována správnost zadávaných hodnot včetně jejich vzájemných závislostí a výsledné okno, dveře nebo sestava je průběžně zobrazována pomocí nákresu. Dále jsou voleny montážní a kontaktní údaje. Výstupem aplikace je dle typu formuláře poptávka ve formátu PDF nebo HTML a také soubor XML pro další automatické zpracování prostřednictvím externí aplikace. Kontrolována je také případná duplicita poptávek zákazníka a sledován zdroj jejich návštěvy pro marketingové účely. Součástí aplikace je také modul integrovaný do redakčního systému a modul pro automatické zpracovávání a pravidelné zasílání marketingových přehledů ve formátu XLSX a CSV. Pro účely prodeje na území Rakouska je celý poptávkový formulář rovněž lokalizován do německého jazyka.

Zákazník:
PRAMOS, a. s., Šitbořice (výrobce plastových a hliníkových oken a dveří)

Použité technologie:
HTML, PHP, CSS, MySQL, jQuery, JavaScript

Rok spuštění: 2014

Webová aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Databázová aplikace ARODATA

Databázová aplikace pro podporu marketingového řízení. Cílem je sledování a vyhodnocování prodeje výrobků prodávaných prostřednictvím distribuční sítě, ale také sledování výkonu a plnění stanovených cílů jednotlivými obchodními reprezentanty a jejich motivovaní prostřednictvím provizního systému odměňování. Součástí aplikace jsou nástroje pro import a automatické zpracování vstupních dat od jednotlivých distributorů. Zpracovaná data jsou následně zobrazována prostřednictvím přehledů s možností exportu, formulářů nebo grafů. Jednotlivé přehledy je možné uživatelsky přizpůsobovat a filtrovat. Uživatelům je možné nastavit různé úrovně přístupu dle jejich funkce a regionální působnosti.

Zákazník:
AROMATICA CZ s. r. o., Šlapanice (tradiční český výrobce bylinných produktů)

Použité technologie:
HTML, PHP, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax, jQuery

Rok spuštění: 2011

Webová aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Knihovna dokumentů PRAMOS

Zakázkové webové rozhraní pro autorizovaný přístup pracovníků z pobočkové sítě k souborům firemního intranetu prostřednictvím FTP protokolu. Kromě samotného uživatelského rozhraní obsahuje aplikace také administrační nástroje (správa uživatelů, detailní logování přístupů apod.)

Zákazník:
PRAMOS, a. s., Šitbořice

Použité technologie:
HTML, PHP, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax

Rok spuštění: 2010

Webová aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Objednávkový systém HORIZONT PS

Webový on-line objednávkový systém profilového systému HORIZONT PS penta plus a souvisejícího příslušenství pro výrobu plastových oken a dveří. Aplikace je určena pro obchodní partnery výrobce, kteří se zabývají výrobou oken z tohoto profilového systému. Umožňuje zobrazit kompletní přehled sortimentu včetně všech barev, variant a doplňků, zobrazení aktuálních individuálních cen, sestavení a odeslání on-line objednávky včetně tiskových sestav a zobrazení historie objednávek. V systému jsou zohledněna prodejní specifika tohoto produktu. Pro komunikaci výrobce se zákazníky a jejich informování slouží informační kanál s novinkami a sekce s dokumenty ke stažení. Aktuální ceny jsou získávány pomocí automatické výměny dat z podnikového informačního systému.  Zajištěna je také výměna dat s některými specializovanými aplikacemi třetích stran. Veškerá konfigurace objednávkového systému probíhá prostřednictvím webového administrátorského rozhraní, které je součástí této aplikace.

Zákazník:
PRAMOS, a. s., Šitbořice (výrobce profilového systému HORIZONT PS pro plastová okna a dveře)

Použité technologie:
HTML, PHP, CSS, MySQL, JavaScript

Rok spuštění: 2009

Webová aplikace byla vytvořena v rámci pracovního poměru ve firmě VIKTORIN Computers.

Informační a administrační systém P@wouk

Komplexní internetový/intranetový webový databázový informační a administrační systém pro správu studentských počítačových sítí na kolejích Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Aplikace zajišťuje rozsáhlou agendu související se správou studentských sítí – registrace a evidence uživatelů a jejich připojovaných zařízení, komunikační kanály pro komunikaci s uživateli a mezi správci, příjem a evidence plateb uživatelů za využívání služeb, evidence majetku, ekonomické přehledy a sledování příjmů a výdajů, tiketovací systém technické podpory, informační portál pro uživatele s redakčním systémem, automatické generování skriptů pro RADIUS a DHCP server, výměna dat s tiskovým řešením SafeQ a vyúčtování tisku na síťových tiskárnách, uživatelské rozhraní pro individuální přehled a správu využívaných služeb. Pro jednotlivé funkce jsou v systému k dispozici jednotlivé formuláře a veškerá evidovaná data je možné zobrazovat prostřednictvím přehledů s možností fulltextového vyhledávání, uživatelského přizpůsobení, filtrování a exportů do XLS nebo PDF. K dispozici jsou také nástroje pro administraci samotného informačního systému, detailní logování a zálohování. Jednotlivým uživatelům je možné nastavit různé přístupové úrovně dle jejich funkce.

Použité technologie:
HTML, PHP, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax

Rok spuštění: 2004, aktuální verze 7.x (P@wouk 2012)

Více informací nalezenete na tomto webu v samostatné sekci P@wouk.